Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
 

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden ImHosted.NL

LET OP: De tenaamstelling van het rekeningnummer voor betalingen is ‘ImHosted’.

  1. Begrippen

In de Betalingsvoorwaarden van ImHosted.NL worden o.a. volgende begrippen en woorden gebruikt:
1.1 ImHosted.NL: ImHosted.NL, gevestigd aan de Julianastraat 2-b, 2935 XM te Ouderkerk aan den IJssel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 67910971.
1.2 Overschrijving: De overschrijving van gelden door Klant aan ImHosted.NL, via (elektronische) bancaire faciliteiten
1.3 Dienst(en): De door ImHosted.NL aan de Klant uit hoofde van de Overeenkomst verstrekte dienst(en), zoals, maar niet beperkt tot, hosten van websites, registreren van domeinnamen, VoIP-abonnementen, mobiele abonnementen en/of e-maildiensten
1.4 Product(en): Een door ImHosted.NL aan de Klant uit hoofde van de Overeenkomst geleverd Product, zoals, maar niet beperkt tot, een gebouwde website, VoIP-apparatuur, mobiele telefoons, routers en switches
1.5 Klant: Ieder persoon die opdracht geeft tot of een verzoek indient voor levering van Diensten en/of Producten van ImHosted.NL
1.6 Betalingsmethode: een manier waarop Klant een verschuldigde betaling aan ImHosted.NL kan voldoen
1.7 Betalingstermijn: De (uiterlijke) termijn waarbinnen Klant een betaling voor een afgenomen Dienst en/of Product betaald dient te hebben, volgens één van de omschreven Betaalmethoden
1.8 Betalingsregeling: Een Overeenkomst tussen ImHosted.NL en Klant in het geval Klant een eerstvolgende betaling niet direct kan voldoen
1.9 Webdevelopment: De Dienst en/of het Product dat door ImHosted.NL in opdracht van en/of in samenspraak met Klant wordt ontwikkeld en/of ontworpen voor Klant

  1. Betalingsmethoden

2.1 Alle betaalmethoden zijn terug te vinden op onze pagina Betaalmethoden
2.2 Door betaling van een Dienst en/of Product ontstaat er een wettelijke Overeenkomst tussen Klant en ImHosted.NL

  1. Betalingstermijn

3.1 Op alle terugkerende betalingen aan ImHosted.NL door Klant, geldt dat deze uiterlijk een week voordat de te leveren Dienst en/of Product verlengd wordt, aan ImHosted.NL zijn voldaan. Uitzondering is bij een eerste of een eenmalig betaling, welke direct voldaan dient te worden, voordat gevraagde Dienst en/of Product geleverd kan worden door ImHosted.NL
3.2 Facturen voor terugkerende betalingen worden 2 weken voor de einddatum verzonden aan Klant
3.3 Voor terugkerende betalingen zijn er betaalperioden van 1 maand, 1 kwartaal of 1 jaar. Bij maandabonnementen kan Klant kiezen voor maandelijkse of jaarlijkse betaling. Voor jaardiensten zoals domeinnaamregistratie of SSL certificaten, kan alleen per jaar worden betaald

  1. Opzegtermijn

4.1 Op alle zich herhalende Diensten en/of Producten die ImHosted.NL aan Klant levert zit een opzegtermijn van 1 maand. Indien Klant verzuimd voor gestelde opzegtermijn ImHosted.NL op de hoogte te stellen de afgenomen Dienst en/of het Product te willen beëindigen, is ImHosted.NL gerechtigd het volledige bedrag voor overeengekomen periode te innen
4.2 Opzegging van een zich herhalende Dienst en/of Product kan Klant regelen in de eigen Klantomgeving, door een Dienst stop te zetten per direct of per einde periode. Hiervoor is Klant zelf verantwoordelijk
4.3 Uitleg over hoe Klant Diensten kan opzeggen is te vinden in ons Kennisbank artikel ‘Opzeggen diensten

  1. Betalingsregeling

5.1 In het geval Klant om duidelijke redenen niet direct in staat is aan de eerstvolgende betalingsverplichting aan ImHosted.NL te voldoen, is ImHosted.NL gerechtigd naar eigen inzicht een betalingsregeling voor te stellen. Klant dient hiervoor zo vroeg mogelijk voor het vervallen van de Betalingstermijn ImHosted.NL op de hoogte te stellen (telefonisch en bevestigd via een e-mail aan support@imhosted.nl dat hij of zij niet direct aan de eerstvolgende Betalingsverplichting denkt te kunnen voldoen
5.2 Indien ImHosted.NL besluit met Klant een betalingsregeling te treffen, wordt dit schriftelijk vastgelegd en door Klant voor akkoord (digitaal) ondertekend
5.3 Een overeengekomen Betalingsregeling dient ten alle tijden strikt te worden nagekomen door Klant. Bij een eerste keer dat Klant niet voldoet aan de voorwaarden van de overeengekomen Betalingsregeling, zal ImHosted.NL het openstaande bedrag ineens vorderen. Indien betaling uitblijft zal ImHosted.NL de vordering uit handen geven aan een gerechtsdeurwaarder, wat bijkomende kosten voor Klant met zich meebrengt
5.4 ImHosted.NL is nooit verplicht om een Betalingsregeling te treffen met Klant en zal dit alleen overwegen na goed overleg met Klant en het schriftelijk vastleggen van de hieraan verbonden voorwaarden.
5.5 ImHosted.NL behoudt zich altijd het recht voor een betalingsregeling, zonder opgaaf van redenen, te weigeren en openstaande bedrag(en) bij Klant direct te vorderen. Hierbij kan ImHosted.NL ook besluiten de vorderingen uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder, wat bijkomende kosten voor Klant met zich meebrengt

Betalingsvoorwaarden © ImHosted.NL, laatst bijgewerkt 17 april 2018